Xổ số Mega 6/45  Thứ Sáu  15-10-2021

 • 05
 • 13
 • 17
 • 20
 • 29
 • 45
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng Giá trị giải
Jackpot 0 27.804.912.000
Giải 1 0 10.000.000
Giải 2 0 300.000
Giải 3 0 30.000

Xổ số Mega 6/45  Thứ Tư  13-10-2021

 • 20
 • 34
 • 37
 • 39
 • 41
 • 42
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng Giá trị giải
Jackpot 0 24.429.731.000
Giải 1 0 10.000.000
Giải 2 0 300.000
Giải 3 0 30.000
Bình luận